AQUA TIENEN

Content

Clubinfo

Hier vindt u de algemene informatie over onze zwemclub.

Onder Historiek staat alles over het verregaande verleden van Aqua Tienen.

Bij Clubreglement leest u wat u moet weten omtrent regels en afspraken in het zwembad.

Informatie omtrent de bescherming van persoongegevens van onze leden (GDPR, Europese Verordening 2016/679) kan u vinden op onze privacy policy pagina.

De personen die zich inzetten voor het bestaan van de club, vindt u onder Bestuur.

Trotse leden met de gewonnen beker voor beste recreatieve club