AQUA TIENEN

Content

Privacy policy

Aqua Tienen bewaart enkel de gegevens die ze van jou ontvangt bij het afsuiten van je lidmaatschap. Wij vinden het dan ook enorm belangrijk om jouw gegevens met de grootste zorg te beschermen. Hieronder vind je een uitgebreid overzicht van welke gegevens we bijhouden, en wat we er juist mee doen. Heb je toch vragen of opmerkingen, neem dan zeker contact op met ons bestuur of onze webmaster. Zij helpen je heel graag verder. Hoe je hen kan bereiken vind je terug op onze contact-pagina.

Verantwoordelijke instantie en rechten van de betrokkene

Deze privacyverklaring is van toepassing op de website en diensten van Aqua Tienen, hierna “wij”, “ons” genoemd.

Wij hechten veel belang aan de privacy van onze leden. Daarom verwerken we jouw gegevens alleen op een manier die conform is met de Algemene Verordening Gegevensbescherming, ook wel bekend als de GDPR.

Je hebt te allen tijde recht om je gegevens kosteloos in te kijken, te consulteren, te wijzigen of te verwijderen uit onze database. Onze contactpersonen stellen alles in het werk om jou meteen verder te helpen. Hoe je hen kan bereiken vind je terug op onze contact-pagina. Om er zeker van te zijn dat jij de aanvraag doet tot inzage, aanpassing of verwijdering, is het mogelijk dat we je op dat moment een kopie van je identiteitskaart vragen.

Persoonsgegevens die wij verzamelen

Hieronder vind je een overzicht van de persoonlijke gegevens die we gebruiken voor jouw ledenregistratie:

 • Je voornaam
 • Je achternaam
 • Je geboortedatum
 • Je adres
 • Je telefoonnummer / GSM-Nummer
 • Je gezinssamentstelling (indien deze ook lid zijn van zwemclub Aqua Tienen)
 • Je e-mailadres

Deze data staan hieronder vermeld als "Persoonlijke gegevens”. Je geeft deze data rechtstreeks aan ons door, bijvoorbeeld wanneer je je inschrijft als lid van de zwemclub Aqua Tienen.

Waarvoor gebruiken wij deze persoonsgegevens?

De gegevens worden gebruikt voor:

 • Ledenadministratie
 • Ledenverzekering
 • Communicatie met de leden
  We kunnen je persoonlijke gegevens gebruiken om je op de hoogte te houden van onze activiteiten.
  Je kan, zonder probleem, op elk moment aangeven dat je liever geen communicatie, e-mails of andere correspondentie van ons ontvangt. Dit kan zonder motivering en op eenvoudig verzoek door contact op te nemen met ons bestuur of onze webmaster. Zij helpen je heel graag verder. Hoe je hen kan bereiken vind je terug op onze contact-pagina.

Hoe lang houden we je persoonlijke gegevens bij?

Wij bewaren je persoonlijke gegevens 3 jaar na de laatste interactie om de doeleinden te realiseren die in deze privacyverklaring worden uiteengezet.

Overdracht van gegevens aan derden

Bij je inschrijving tot onze zwemclub, ga je akkoord met de privacy verklaring en het clubreglement van zwemblub Aqua Tienen. Je geeft ons de toestemming dat het jouw persoonlijke gegevens deelt met een beperkt aantal derden, in kader van ledenverzekering en de sportwerking van Tienen. Je persoonlijke gegevens worden alleen aan deze derden doorgegeven, voor zover dit wettelijk is toegestaan, met als doel ledenverzekering of sportwerking. In het kader van hiervan ontvangen de bovenstaande derden enkel de noodzakelijke gegevens, die ze enkel en alleen mogen gebruiken om hun taak te vervullen.

Wij eisen van hen ook dat zij in orde zijn met de privacywetgeving en dat jouw gegevens met de grootste zorg worden behandeld. Zo hebben wij hebben met sportdienst Tienen een overeenkomst getekend dat zij de nodige maatregelen hebben getroffen om jouw persoonlijke gegevens te allen tijde te beschermen.

Je gegevens verkopen aan derden die niets met ons te maken hebben, doen we nooit!

Verwerkingsverantwoordelijken en verwerkers

Je gegevens kunnen door de webmaster en door alle bestuursleden van de club verwerkt worden in het kader van het uitvoeren van hun taken. Daarnaast geven we je gegevens ook door aan derde partijen, zoals hierboven beschreven. De verantwoordelijkheid van de verwerking valt ten laste van de statutair aangeduide verantwoordelijken van de desbetreffende organisatie.

Veiligheid van uw persoonsgegevens

Wij doen er alles aan om de veiligheid en vertrouwelijkheid van je persoonlijke gegevens te beschermen. We gebruiken passende technische en organisatorische maatregelen op een zodanige manier dat de verwerking voldoet aan de vereisten van de nationale en Europese wetgeving.

Rechten

 • Recht van toegang en inzage
  Je hebt het recht om op elk moment kosteloos je gegevens te consulteren. Hiervoor kan je makkelijk contact opnemen met ons bestuur of onze webmaster. Hoe je hen kan bereiken vind je terug op onze contact-pagina.
 • Recht van verbetering, verwijdering en beperking
  Je hebt steeds het recht om ons te verzoeken je persoonlijke gegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen.
 • Recht van verzet
  Je beschikt eveneens over een recht van verzet tegen de verwerking van je persoonlijke gegevens.
 • Recht van vrije gegevensoverdracht
  Je beschikt over het recht om je persoonlijke gegevens die door ons verwerkt worden in gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm te verkrijgen en/of aan andere verantwoordelijken over te dragen.
 • Recht van intrekking van de toestemming
  Wanneer de verwerking gebaseerd is op uw voorafgaande toestemming, beschik je over het recht om deze toestemming in te trekken.

Wijzigingen

Deze privacyverklaring is afgestemd op de diensten die wij aanbieden. Wij behouden het recht deze privacyverklaring op elk moment te wijzigen of te actualiseren.
Wanneer wij wijzigingen aan deze verklaring openbaar maken, veranderen wij de datum van de "laatste update" van de verklaring. Bij belangrijke wijzigingen, zullen wij dit op onze homepage vermelden.

Laatste update: Januari 2019

Terug naar boven